Διατροφικά Πλάνα

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΛΑΝΑ
Ask/month
 
 
 
Πρόγραμμα Διατροφής
 
 

ΠΑΡΟΧΕΣ

Εξειδικευμένοι και έμπειροι επιστήμονες δύνανται να αναλάβουν τον προγραμματισμό των διατροφικών συνηθειών των αθλητών του γυμναστηρίου αναλόγως των επιθυμητών στόχων.
Η διαμόρφωση διατροφικών πλάνων και περαιτέρω συμβουλών γίνεται στα πλαίσια ανάγκης της διεύθυνσης για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που σκοπό έχουν το διαχωρισμό από τις αντίστοιχες κοινότυπες που αναπτύσσονται στην ευρύτερη αγορά.
Βασική έγνοια του γυμναστηρίου είναι η ικανοποίηση των αθλητών που το επιλέγουν και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, πίστης και αφοσίωσης.