Κ. Καραγιώργος / Head Coach

Εμπειρία:3 Years

Ηλικία:28

Βάρος:77 kg

Email:example@example.com

Phone:801546142343243

Κ. Καραγιώργος / Head Coach

Fitness Trainer

Βιογραφία:

Προσόντα:

Yoga
95%
Boxing
68%
GYM
89%